مرور رده

اخبار

افزایش سطح تعاملات با اعضا از اولویت‌های موسسه است

دکتر محمد دلبری در جلسه کمیته تعاملات راهبردی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به تاثیرگذاری بسیار خوب «همایش فرهنگیان عضو موسسه» بر افزایش تعاملات موسسه با اعضا گفت: سطح خوبی از تعاملات شکل گرفته است که باید حفظ شده و به اشکال مختلف،…

برگزاری همایش فرهنگیان عضو موسسه در راستای شفاف‌سازی

دکتر محمد دلبری در دومین جلسه کمیته تعاملات راهبردی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از برگزاری همایش فرهنگیان عضو موسسه به منظور تعامل با فرهنگیان خبر داد و گفت: پاسخگویی به فرهنگیان، اعتمادسازی ضرورتی انکارناپذیر است که باید به جد در دستور کار…

تعاملات موسسه با ذینفعان باید اثربخش و ارزش‌آفرین باشد

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، اولین جلسه کمیته تعاملات راهبردی موسسه روز دوشنبه 21 شهریور 1401 با حضور دکتر کرم‌رضا پیریایی مدیرعامل هلدینگ تدبیرگران اطلس برگزار و با معرفی اعضای کمیته آغاز شد. دکتر محمد…

دکتر محمد دلبری رییس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شد

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره این موسسه از سوی هیأت امناء، هیأت مدیره با ترکیب جدید تشکیل جلسه داد و با رای همه اعضا، دکتر محمد دلبری از چهره‌های برجسته در حوزه اقتصادی به عنوان رییس…