دکتر محمد دلبری رییس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شد

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره این موسسه از سوی هیأت امناء، هیأت مدیره با ترکیب جدید تشکیل جلسه داد و با رای همه اعضا، دکتر محمد دلبری از چهره‌های برجسته در حوزه اقتصادی به عنوان رییس…