مدیر گروه عمران و زیرساخت آستان قدس رضوی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران آستان قدس رضوی

معاونت اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد خیریه ابوتراب

شهردار کلانشهر قم (تمدید سمت شهرداری)

عضو هیئت مدیره بانک شهر و رئیس کمیته عالی حسابرسی

شهردار کلانشهر قم

رئیس ستاد ساماندهی تعاونی های بحران زده کشور (وحدت، بیهق، ….)

رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری صالحین کشور

عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج

مشاور مالی و اقتصادی شهرداری قم

مشاور اقتصادی و مالی و اعتباری حوزه علمیه کشور

معاونت منابع انسانی و آموزشی موسسه مالی و اعتباری مهر

مشاور فرماندار قم در امور بازرگانی و اقتصادی

رئیس اداره کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر

عضو هیئت مدیره صندوق مهر امام رضا (ع)

مشاور عالی مدیرعامل با حفظ سمت سرپرستی موسسه بسیجیان

مدیرکل موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان قم

 

مسئولیت های بانکی/اقتصادی

تاریخ

عضو هیئت مدیره بانک شهر و رئیس کمیته عالی حسابرسی ۱۳۹۲
رئیس ستاد ساماندهی تعاونی های بحران زده کشور (وحدت، بیهق، ….) ۱۳۸۹
عضو هیئت مدیره موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران ۱۳۸۸
رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری صالحین کشور ۱۳۸۸
سرپرست موسسه قرض الحسنه بسیجیان بنیاد تعاون بسیج جهت راه اندازی ۱۳۸۸
نماینده بنیاد تعاون و عضو هیئت مدیره در موسسه تامین درمان بسیجیان ۱۳۸۸
نماینده بنیاد تعاون و عضو هیئت مدیره شرکت جوان سیر ایثار ۱۳۸۸
نماینده و عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون بسیج در موسسه تأمین اقلام مصرفی بسیجیان ۱۳۸۸
نماینده بنیاد تعاون بسیج و عضو هیئت مدیره شرکت نوآوران موج ۱۳۸۸
سرپرست امور شعب موسسه قرض الحسنه بسیجیان در استان قم  ۱۳۸۷
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج ۱۳۸۷
نماینده مدیرعامل در کمیته عالی انضباطی موسسه مالی و اعتباری مهر ۱۳۸۶
مشاور اقتصادی و مالی و اعتباری حوزه علمیه کشور ۱۳۸۶
معاونت منابع انسانی و آموزشی موسسه مالی و اعتباری مهر ۱۳۸۶
رئیس اداره کل روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر ۱۳۸۵
عضو هیئت مدیره صندوق مهر امام رضا (ع) ۱۳۸۵
دبیر کمیته اصلاح الگوی مصرف بنیاد تعاون بسیج کشور ۱۳۸۵
سرپرست دفتر نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ۱۳۸۴
مشاور عالی مدیرعامل با حفظ سمت سرپرستی موسسه بسیجیان ۱۳۸۴
مسئول نمایندگی بنیاد تعاون بسیج استان قم ۱۳۸۴
مسئول کمیته تطبیق عملکرد موسسه قرض الحسنه بسیجیان ۱۳۸۲
مدیرکل موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان قم ۱۳۸۲
مشاور و رئیس حوزه مدیریت موسسه مالی و اعتباری مهر ۱۳۸۲
مشاور و رئیس حوزه مدیریت موسسه قرض الحسنه بسیجیان کشور ۱۳۸۱
سرپرست شعبه مرکزی موسسه قرض الحسنه بسیجیان در استان هرمزگان ۱۳۸۱
مسئول برگزاری آزمون استخدامی استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۰
مدیر کل تسهیلات اعطائی موسسه قرض الحسنه بسیجیان کشور ۱۳۸۰
مسئول بازرسی و ارزشیابی سرپرستی موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان خراسان ۱۳۷۹
بازرس ویژه مدیرعامل موسسه قرض الحسنه بسیجیان کشور ۱۳۷۹
جانشین مدیریت مالی و مسئول حسابداری سرپرستی شعب استان خراسان ۱۳۷۸
مسئول حسابداری زائرسرای موسسه پس انداز قرض الحسنه بسیجیان (با حفظ سمت) ۱۳۷۷
رئیس شعبه شبانه روزی موسسه قرض الحسنه بسیجیان استان خراسان ۱۳۷۶
رئیس شعبه موسسه قرض الحسنه بسیجیان  شهرستان سبزوار ۱۳۷۴

 

مسئولیت های عمومی/دولتی

تاریخ

معاونت اجرایی و برنامه ریزی مجمع تقریب مذاهب اسلامی ۱۳۹۸
عضو شورای آموزش و پرورش استان قم ۱۳۹۳
معاون اداری و برنامه ریزی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان قم ۱۳۹۲
شهردار کلانشهر قم (تمدید سمت شهرداری) ۱۳۹۲
عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه ۱۳۹۲
عضو کمیته اجرائی آموزش و توانمند سازی شهرداری ها و دهیاری های استان ۱۳۹۲
شهردار قم و عضو انجمن انبوه سازی مسکن و ساختمان ۱۳۹۲
عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صبای قم ۱۳۹۱
شهردار و عضو کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی ۱۳۹۱
عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک قم ۱۳۹۱
شهردار و عضو کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده ۱۳۹۰
عضو هیئت رئیسه انجمن سپک تاکرا ۱۳۹۰
شهردار کلانشهر قم ۱۳۹۰
مشاور مدیرعامل در امور اقتصادی شرکت سرمایه گذاری کمیته المپیک ۱۳۸۸
عضو شورای عالی منابع استانی و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۸۷
مشاور شهردار منطقه یک در امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی ۱۳۸۷
مشاور مالی و اقتصادی شهرداری قم ۱۳۸۶
مشاور فرماندار قم در امور بازرگانی و اقتصادی ۱۳۸۶