ارتش کجا نبوده از هور تا حلبچه
ارتش چه ها نکرده از فکه تا شلمچه
٢٩ فروردین روز ارتش است ، ارتشی که با روحِ مقاومت آمیخته و با هیاهو و تکاپو عجین است ،
امروز روز شماست ، شما رزم آزمایانِ ایران زمین که طلایه دارِ میهنید و در صفِ ارتش.
ارتشی که سال هاست دست در دستِ آزادی به پیش می رود
و از خنکای تلاشش ، نسیم عدالت همواره بر پرچم وطن می وزد ،
ارتشی که تنها چراغِ روشنِ شب هایِ مسکوت و تاریک جنگ و جنون بود ،
برادر ارتشى !

تو، خورشید روزهاى خاکسترى دفاع بودى و پرنده جانت ، شکستن قفس هاى وابستگى را به ما آموخت.

آمدى تا کوچه هاى وارستگى و اقتدار را عابر باشیم و عشق به وطن ، راز همیشه بودنمان باشد.

٢٩ فروردین روز ارتش و روز بزرگداشت و حماسه آفزینی های نیروی زمینی بر همه ملت قدرشناس و ارتشی دوستِ ایران زمین مبارک باد.