هر که آید به جهان اهل فنا خواهد بود

امروز کاظم عزیز ما برای همیشه از این شهر شلوغ و بی وفا رفت و ما را تا ابد از محبت و وفای خود محروم کرد ،رفت تا فردا در منزل جاودانه اش آرام گیرد.
کاظم جان
هرچه به ذهن فشار می آورم نمی توانم کلمه ای بیابم که نبودنت را پر کند ، فقط رد پای اشک است که گرمابخش گونه هایم شده .
چه میشود کرد خدا قصه ی پروازت را از قبل گفته بود و تقدیر تو و ما چنین بود و ما هم تسلیم امر اوییم “الهی رضاً برضائک و تسلیماً لامرک”
نمی دانم با اینکه هنوز از رفتنت زیاد نمی گذرد دلم خیلی برای مهربانیهایت و خنده هایت تنگ شده و قطعا بیشتر هم خواهد شد
چرا که هر چه زمان می گذرد خلاء و نبودنت بیشتر حس می شود.
ظریفی چه زیبا میگفت :اعتبار آدمها به بودنشان نیست به دلهره ای است که بعداز نبودنشان حس میشود.
کاظم عزیز :
باورم نبود که اطرافیان ، دوستان و همکاران و حتی بستگانم شما را اینقدر دوست داشته باشند که عاشقانه برایت در دعاها و توسلات مشارکت می کردند و پیجوی حالت بودند ، اما چه سود که تو آنقدر خوب بودی که امام زمان( عج )به تو عیدی داد و در چنین روز بزرگی به مهمانی رب جلیل دعوت شدی
و در ایامی که دست های بهار پر از شکوفه های گل بود ، آسمان برایت خواب دیده بود و گل ما را پرپر کرد.

کاظم جان ؛
هر جا را می نگرم یاد و خاطره تو در آن نهفته است . ما همه از تو به خاطر خوبیهایت تشکر می کنیم و از تو راضی هستیم و برای ارامش تو دعا میکنیم . تو هم از ما راضی باش و دعا کن در غم دوریت صبور باشیم .
روحت شاد و غرق در رحمت خدا
محمد دلبری