تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان بود.

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد
علّت تحریمها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر ونه موشک .
آن زمان که نه دنبال بمب اتم بودیم و نه نابودی اسراییل.

فقط چون میگفتیم نفتمان مال خودمان باشد، انگلیس و آمریکا ما را تحریم نفتی کردند.
تاریخ گواهی داد که بی وجود مستکبران انحصارطلب نیز چرخهای صنعت می چرخد.
میدانیم و میدانند که ملی شدن صنعت نفت مبارک است، اما کافی نیست،
به امید اسلامی شدن صنعت نفت و تجسم واقعی انفال .

در پایان یاد و خاطره همه آنانی که برای اعتلای نام ایران “همچون دکتر مصدق و ایت الله کاشانی “جسم و جان و آبروی خویش را با خدا معامله نمودند ، گرامی میداریم.

ارسال دیدگاه