«والفجر» سوگند همیشه برپا و بر جای ازلی خداوند است که نوید بخش پگاه روشن پیروزی در افق جهاد امت هاست.

«بهمن» ماه شوریدگان دلداده ای است که سرمست از کلام و پیام آن پیر می فروش، خود را به خط خون و آتش زدند و «گُل تکبیر» را در همه جای این میهن شکوفانند.

٢٢ بهمن، سرود حنجره های داوودی است که در رهگذر نسیم ایمان، ترانه آزادی خواندند و بر مائده ی استقلال، نعمت پیروزی گستردند.

اما این سرود برای ما محزون است چرا که در جشن بهار پیروزی ، چهلمین روز شهادت مخلص فی الله ، اسطوره ای بزرگ و مرد تقوا و عمل ، سرباز وطن :شهید حاج قاسم سلیمانی است که فارغ از همه جناحها و سیاسی کاریها فقط دل در گرو خدمت به مردم داشت و بس ، و از همین روست که سرود امسالمان سخت محزون و غمگین شده است اما تا ابد نامش به نیکی ، ورد زبان همگان خواهد بود.

 

دیدی که دوام ” شب” بسی کوتاه است؟
دیدی که ” سحر” از پی شب، در راه است؟
آن عیسی ِ ما که زنده کرد، ایران را
حقا که مسیحا دم و ” روح الله ” است.
یاد امام و شهدا تا ابد جاوید باد

 

ارسال دیدگاه