شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [٢۵ شوال]

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام [٢۵ شوال]
۱۴۰۰-۰۳-۱۷
115 بازدید

مدینه همچنان مظلوم است و بقیع مظلوم تر رنج نامه نانوشته شیعه بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر گویاتر از هر زمان به شکوه و شهادت ایستاده است. شهادت امام صادق (ع) بر شیعیان جهان تسلیت باد

مدینه همچنان مظلوم است و بقیع مظلوم تر

رنج نامه نانوشته شیعه بر خاک و سنگ مزار صادق آل‌پیامبر

گویاتر از هر زمان به شکوه و شهادت ایستاده است.

شهادت امام صادق (ع) بر شیعیان جهان تسلیت باد