جلسه پیگیرى پروژه راه اهن مشهد-گرگان
با حضور نایب ریئس اول مجلس شوراى اسلامى،وزیر محترم راه و شهرسازى،معاونین وزارت اقتصاد و بانک مرکزى
استانداران و نمایندگان محترم استان هاى خراسان رضوى،شمالى و گلستان و همچنین مدیرگروه عمران و زیر ساخت استان قدس رضوى در مجلس شوراى اسلامى برگزار گردید